Hỗ trợ trực tuyến

  • HỖ TRỢ 0985-459-559
  • HỖ TRỢ 0985.843.778
  • Hotline

    0985.459.559

Facebook

Quảng cáo

Sản phẩm » LỌC BƠM RIETSCHLE » LỌC BƠM RIETSCHLE 731401-0000

 

Tên sản phẩm LỌC BƠM RIETSCHLE 731401-0000
Mã sản phẩm 731401-0000
Giá: Liên hệ
Mã số Sotras DA1239
Kích thước
Model máy VC 100 from 2002;VC 150 from 2002;VC 50 - VC 75;
Giỏ hàng

Lọc bơm hút chân không Rietschle 731401, Lọc bơm hút chân không 731401, Lọc Tách Nhớt Rietschle 731401, Lọc Tách Dầu Rietschle 731401, Lõi lọc 731401, Lọc tách nhớt 731401, Lọc Tách Dầu 731401

Lọc bơm hút chân không Rietschle 7314010000, Lọc bơm hút chân không 7314010000, Lọc Tách Nhớt Rietschle 7314010000, Lọc Tách Dầu Rietschle 7314010000, Lõi lọc 7314010000, Lọc tách nhớt 7314010000, Lọc Tách Dầu 7314010000

Lọc bơm hút chân không Rietschle 731401-0000, Lọc bơm hút chân không 731401-0000, Lọc Tách Nhớt Rietschle 731401-0000, Lọc Tách Dầu Rietschle 731401-0000, Lõi lọc 731401-0000, Lọc tách nhớt 731401-0000, Lọc Tách Dầu 731401-0000

 

MODEL

KIỂU LỌC

MÃ SOTRAS

MÃ SỐ

VC 100

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 3

731401

VC 150

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

VC 200 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

VC 300 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

VC 400

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

VC 500 - VC 700

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 14

731401

VCAH 160 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

VCAH 250 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

VCEH 160 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239x 4

731401

VCEH 250 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

VCH 180 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

VCH 220 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

VCH 250 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 5

731401

VSH 1000 - VSH 1500 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 49

731401

VSH 140 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 12

731401

VSH 180 - VSH 250 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 15

731401

VSH 340 - VSW 340 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 21

731401

VSH 500 - VSW 500 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 28

731401

VSH 630 - VSW 630 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 42

731401

VSW 1000 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 49

731401

CLF 141 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

CLF 181 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLF 251 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLF 341 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFD 141 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 12

731401

CLFD 181 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 15

731401

CLFD 251 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 15

731401

CLFE 141 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

CLFE 181 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFE 251 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFE 341 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFEH 1001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 21

731401

CLFEH 141 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 4

731401

CLFEH 181 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFEH 251 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFEH 341 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 7

731401

CLFEH 631 from 2001

Lọc Tách dầu

DA 1239 x 14

731401

Vui Lòng Liên Hệ :

HOÀNG NGỌC THAO (Mr)
Mobile: 0985.459.559
Skype: hnthao87
Yahoo: hoangngocthao87
Email: thao.hoang@minhphuco.vn   ; sales@locthuyluc.vn  ; sales@minhphuco.vn
Website: www.minhphuco.vn  - www.locthuyluc.vn -  www.thuyluckhinen.vn - www.locbomhutchankhong.vn